A/C Air Filter Kit

Item #: BACB12-058010

Brand: Bapmic
Car Make: BMW
OE #:: 64319257504/64311000004
Application: 3':E46/;X3:E83/E83N/;316Ci/316i 1.6/316i 1.9/316i/316ti/318Ci/318d/318i/318td/318ti/320Cd/320Ci/320d/320i/320td/323Ci/323i 2.4/323i/325Ci/325i/325ti/325xi/328Ci/328i/330Cd/330Ci/330d/330i/330xd/330xi/M3 CSL/M3/X3 1.8d/X3 2.0d/X3 2.0i/X3 2.5i/X3 2.5si