Belt Tensioner

Item #: BACB61-234003

Brand: Bapmic
Car Make: Hyundai
OE #:: 2528137120/2528137101
Application: :/;SANTA FE/SONATA/TIBURON/