Crankshaft Pulley

Item #: BACB12-123001

Brand: Bapmic
Car Make: BMW
OE #:: 11238511371/11237793593/11237788611
Application: 3':E46/E90/E90N/E91/E91N/E92/E92N/E93/;5':E60/E60N/E61/E61N/;6':E63N/E64N/;7':E65/E66/;X3:E83/E83N/;X5:E53/E70/E70N/;X6:E71/;